TAKUUEHDOT

Jaccara Pro Oy tarjoaa kaikille tuotteille ostopäivästä alkaen vähintään puolen vuoden takuun ellei muuta ole erikseen mainittu. Takuu koskee valmistus- ja materiaalivirheitä, mutta ei luonnollista kulumista, joka johtuu sen normaalista käytöstä eikä tuotteen väärinkäyttöä.

Jaccara Pro Oy:n antaman takuun nojalla ei korvata mitään vikaantumisesta aiheutuneita välillisiä tai välittömiä vahinkoja, haittoja tai menetyksiä. Takuu ei korvaa matkoista tai tuotteen toimittamisesta / kuljetuksesta tuotteen valmistajalle huoltoon aiheutuneita kustannuksia.

Asiakas on velvollinen tarkistamaan tuotteen heti tuotteen vastaanotettuaan. Jos Asiakas havaitsee tuotteen olevan virheellinen, Asiakkaan tulee viipymättä virheen havaittuaan ja viimeistään kahdeksan (8) vuorokauden kuluessa ilmoittaa virheestä Jaccara Pro Oy:lle sähköpostilla (jaccara(at)jaccara.com) tai puhelimitse (037625000). 

Mikäli tuotteessa ilmenee virhe takuuaikana, takuuvaatimukset on esitettävä välittömästi vian paljastuttua. Takuu työn suorittaminen ei jatka takuuaikaa. Jos tuotteessa ilmenee takuu piiriin kuuluva vika, tuote huolletaan tai korvataan vastaavalla tuotteella. Näistä edellä mainituista vaihtoehdoista valitaan ensisijaisesti edullisin vaihtoehto. Tuotteen huollosta ei koidu asiakkaalle kustannuksia, mikäli vika kuuluu takuun piiriin. Mikäli tuotteessa oleva vika ei kuulu takuun tai virhevastuun piiriin, tulee asiakkaan vastata huolto kustannuksista itse.

Takuuaika ja sen kattavuus vaihtelee tuotteittain. Tarkemmat takuuajat ja ehdot näet tuotteen pakkauksesta tai käyttöohjeesta.

group_work Evästeen suostumus