Asiakasrekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.

1. Rekisterinpitäjä

Jaccara Pro Oy

Konekorjaamontie 4

15550 Nastola

Y-tunnus 1004339-7

Puhelin: 03-7625000

Sähköposti: jaccara@jaccara.com 

2. Rekisteriasioita hoitaa

Jaccara Pro Oy 

Puhelin 03-7625000

Sähköposti: jaccara(at)jaccara.com

Yhteydenottolomake

3. Rekisterin nimi

Jaccara Pro Oy:n asiakasrekisteri

4. Rekisterin tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen hoitamiseen. Ilman näitä tietoja asiakkaan tekemä tilaus olisi mahdotonta toimittaa. Rekisterin sisältämiä henkilötietoja voidaan myös käyttää mielipidetutkimuksiin sekä suoramarkkinointiin henkilötietolainsäädäntöä noudattaen.


5.
Rekisterin sisältämät tiedot

Asiakkaan perustiedot

Henkilön etu- ja sukunimi, toimitusosoite ja laskutusosoite (jos tilaajalla on sellainen), postinumero, postitoimipaikka, sähköpostiosoite, puhelinnumero, syntymäaika ja ikä, sukupuoli, verkkokaupan käyttäjätunnus ja salasana sekä muita tilaukseen tarvittavia lisätietoja.

Asiointitiedot

Ostotapahtumat, palautteet, reklamaatiot ja uutiskirjeen tilaamiseen liittyvät tiedot, asiakkuuteen liittyvä yhteydenpito ja viestintä.

6. Tietolähteet

Rekisteriin tallentuu asiakkaan itse syöttämät tiedot ostoksia tehdessä, lähettäen yhteydenottolomakkeen tai kun asiakas luo käyttäjätunnuksen Jaccara Pro Oy:n verkkokauppaan.

7. Tietojen luvuttaminen

Rekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille, paitsi lainsäädännön niin velvoittaessa. Henkilötietoja ei luovuteta Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun toteuttamisen takia tarpeellista.


7.
Rekisterin suojauksen periaatteet

Tiedot tallentuvat palvelimelle, jonne vain rekisteriasioita hoitavalla henkilöllä on käyttöoikeudet. Tiedot on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

8. Rekisteröidyn korjaus-, tarkastus- ja kielto-oikeus

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään tiedon korjaamiseksi. 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti sisältäen allekirjoituksen ja sen tulee olla osoitettu rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille.

group_work Evästeen suostumus